10 april 2019 kl. 09.00-16.30

Regionfullmäktige sammanträder

Regionfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

Datum och tid: 10 april 2019, årsbokslut, start klockan 09.00.
Plats: Wämö center, Karlskrona.

Information om regionfullmäktige

WebbTV