6 mars 2019 kl. 09.00-16.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Regionstyrelsens personalutskott

Personalutskottet sammanträder

Datum och tid: 6 mars 2019, start klockan 09.00.

Information om regionstyrelsens personalutskott