20 februari 2019 kl. 09.00-16.30

Regionstyrelsens serviceutskott

Serviceutskottetsammanträder

Datum och tid: 20 februari 2019, start klockan 09.00.

Information om regionstyrelsens serviceutskott