20 mars 2019 kl. 09.00-16.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Regionstyrelsens serviceutskott

Serviceutskottet sammanträder

Datum och tid: 20 mars 2019, start klockan 09.00.

Information om regionstyrelsens serviceutskott