Anslag 2019

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla