Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Landstingsfullmäktige den 26 november 2018

Styrelse/nämnd

Landstingsfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-11-26

Justeringsdatum

2018-12-10

Anslagsdatum

2018-12-11

Förvaringsplats för protokollet

Diariet

Anslagen av

Annelie Ottosson