Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Nämnden för Blekingesjukhuset den 13 december 2018

Styrelse/nämnd

Nämnden för Blekingesjukhuset

Sammanträdesdatum

2018-12-13

Justeringsdatum

2018-12-20

Anslagsdatum

2018-12-20

Förvaringsplats för protokollet

Diariet

Anslagen av

Rose-Marie Friberg