Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Nämnden för psykiatri och habilitering den 13 december 2018

Styrelse/nämnd

Nämnden för psykiatri och habilitering

Sammanträdesdatum

2018-12-13

Justeringsdatum

2018-12-17

Anslagsdatum

2018-12-17

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Martina Leinvall