Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Samverkansnämnden i Blekinge den 14 december 2018

Styrelse/nämnd

Samverkansnämnden i Blekinge

Sammanträdesdatum

2018-12-14

Justeringsdatum

2018-12-28

Anslagsdatum

2018-12-28

Förvaringsplats för protokollet

Diariet

Anslagen av

Rose-Marie Friberg