Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Kultur- och bildningsnämnden den 7 januari 2019

Styrelse/nämnd

Kultur- och bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-01-07

Justeringsdatum

2019-01-07

Anslagsdatum

2019-01-08

Förvaringsplats för protokollet

Diariet

Anslagen av

Andrea Hellsberg