Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Tandvårdsnämnden den 7 januari 2019

Styrelse/nämnd

Tandvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-01-07

Justeringsdatum

2019-01-07

Anslagsdatum

2019-01-08

Förvaringsplats för protokollet

Diariet

Anslagen av

Martina Leinvall