Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Arbetsutskottet den 16 januari 2019

Styrelse/nämnd

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

2019-01-16

Justeringsdatum

2019-01-17

Anslagsdatum

2019-01-17

Förvaringsplats för protokollet

Diariet

Anslagen av

Rose-Marie Friberg