Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Samverkansnämnden i Blekinge den 11 januari 2019

Styrelse/nämnd

Samverkansnämnden i Blekinge

Sammanträdesdatum

2019-01-11

Justeringsdatum

2019-01-18

Anslagsdatum

2019-01-18

Förvaringsplats för protokollet

Diariet

Anslagen av

Rose-Marie Friberg