Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen den 23 januari 2019 omedelbart justerade paragrafer 8 och 19

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-01-23

Justeringsdatum

2019-01-23

Anslagsdatum

2019-01-24

Förvaringsplats för protokollet

Diariet

Anslagen av

Annelie Ottosson, sekreterare