Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Kultur- och bildningsnämnden den 24 januari 2019, omedelbar justering av paragraf 11

Styrelse/nämnd

Kultur- och bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-01-24

Justeringsdatum

2019-01-24

Anslagsdatum

2019-01-25

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Martina Leinvall