Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Serviceutskottet den 16 januari 2019

Styrelse/nämnd

Serviceutskottet

Sammanträdesdatum

2019-01-16

Justeringsdatum

2019-01-25

Anslagsdatum

2019-01-28

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Gunilla Björnson