Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionala utvecklingsnämnden den 24 januari 2019

Styrelse/nämnd

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum

24 januari 2019

Justeringsdatum

30 januari 2019

Anslagsdatum

30 januari 2019

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Martina Leinvall