Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Kultur- och bildningsnämnden den 24 januari 2019

Styrelse/nämnd

Kultur- och bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-01-24

Justeringsdatum

2019-01-31

Anslagsdatum

2019-01-31

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Martina Leinvall