Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 24 januari 2019

Styrelse/nämnd

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-01-24

Justeringsdatum

2019-02-01

Anslagsdatum

2019-02-01

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Martina Leinvall