Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Arbetsutskottet den 30 januari 2019

Styrelse/nämnd

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

2019-01-30

Justeringsdatum

2019-02-04

Anslagsdatum

2019-02-05

Förvaringsplats för protokollet

Diariet

Anslagen av

Rose-Marie Friberg