Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen den 23 januari 2019

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-01-23

Justeringsdatum

2019-02-04

Anslagsdatum

2019-02-05

Förvaringsplats för protokollet

Diariet

Anslagen av

Annelie Ottosson