Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 1 februari 2019

Styrelse/nämnd

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

1 februari 2019

Justeringsdatum

5 februari 2019

Anslagsdatum

7 februari 2019

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Martina Leinvall