Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionfullmäktiges presidium 6 februari 2019

Styrelse/nämnd

Regionfullmäktiges presidium

Sammanträdesdatum

2019-02-06

Justeringsdatum

2019-02-06

Anslagsdatum

2019-02-07

Förvaringsplats för protokollet

Diariet

Anslagen av

Annelie Ottosson