Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Justerade paragrafer regionstyrelsen den 13 februari 2019

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen §§ 44-50, 52-53, 57

Sammanträdesdatum

2019-02-13

Justeringsdatum

2019-02-18

Anslagsdatum

2019-02-19

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Annelie Ottosson