Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Ordförandebeslut regionstyrelsen

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen § 61

Sammanträdesdatum

2019-02-18

Justeringsdatum

2019-02-19

Anslagsdatum

2019-02-20

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Annelie Ottosson