Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Patientnämnden den 7 februari 2019

Styrelse/nämnd

Patientnämnden

Sammanträdesdatum

2019-02-07

Justeringsdatum

2019-02-20

Anslagsdatum

2019-02-20

Förvaringsplats för protokollet

Diariet

Anslagen av

Cecilia Klüft Frih