Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen den 13 februari 2019

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen paragraferna 31-60

Sammanträdesdatum

2019-02-13

Justeringsdatum

2019-02-26

Anslagsdatum

2019-02-26

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Annelie Ottosson