Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Omedelbart Justerade paragrafer Regionfullmäktige den 27 februari 2019

Styrelse/nämnd

Regionfullmäktige §§ 13 och 17.

Sammanträdesdatum

2019-02-27

Justeringsdatum

2019-02-27

Anslagsdatum

2019-02-27

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Annelie Ottosson