Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Omedelbart justerad paragraf hälso- och sjukvårdsnämnden den 28 februari 2019

Styrelse/nämnd

Hälso- och sjukvårdsnämnden § 49

Sammanträdesdatum

2019-02-28

Justeringsdatum

2019-02-28

Anslagsdatum

2019-02-28

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Martina Leinvall