Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Omedelbart justerad paragraf trafiknämnden den 28 februari 2019

Styrelse/nämnd

Trafiknämnden §17

Sammanträdesdatum

2019-02-28

Justeringsdatum

2019-02-28

Anslagsdatum

2019-02-28

Förvaringsplats för protokollet

Diariet

Anslagen av

Rose-Marie Friberg