Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Omedelbart justerad paragraf Kultur- och bildningsnämnden den 28 februari 2019

Styrelse/nämnd

Kultur- och bildningsnämnden § 14

Sammanträdesdatum

2019-02-28

Justeringsdatum

2019-02-28

Anslagsdatum

2019-03-01

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Andrea Hellsberg