Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Kultur- och bildningsnämnden den 28 februari 2019

Styrelse/nämnd

Kultur- och bildningsnämnden, paragrafer 8-24

Sammanträdesdatum

2019-02-28

Justeringsdatum

2019-03-07

Anslagsdatum

2019-03-07

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Andréa Hellsberg