Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla. Serviceutskottet den 20 februari 2019.

Styrelse/nämnd

Serviceutskottet

Sammanträdesdatum

2019-02-20

Justeringsdatum

2019-03-06

Anslagsdatum

2019-03-08

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Gunilla Björnson