Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Tandvårdsnämnden den 25 februari 2019

Styrelse/nämnd

Tandvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-02-25

Justeringsdatum

2019-03-11

Anslagsdatum

2019-03-11

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Martina Leinvall