Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Trafiknämnden den 28 februari 2019

Styrelse/nämnd

Trafiknämnden §§ 5-23

Sammanträdesdatum

2019-02-28

Justeringsdatum

2019-03-11

Anslagsdatum

2019-03-11

Förvaringsplats för protokollet

Diariet

Anslagen av

Rose-Marie Friberg