Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen den 14 mars 2019

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-03-14

Justeringsdatum

2019-03-14

Anslagsdatum

2019-03-14

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Annelie Ottosson