Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Arbetsutskottet den 6 mars 2019

Styrelse/nämnd

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

6 mars 2019

Justeringsdatum

15 mars 2019

Anslagsdatum

15 mars 2019

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Rose-Marie Friberg