Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionala utvecklingsnämnden den 1 mars 2019

Styrelse/nämnd

Regionala utvecklingsnämnden, §§ 6-29

Sammanträdesdatum

2019-03-01

Justeringsdatum

2019-03-15

Anslagsdatum

2019-03-15

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Andréa Hellsberg