Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Arbetsutskottet den 13 mars 2019

Styrelse/nämnd

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

2019-03-13

Justeringsdatum

2019-03-20

Anslagsdatum

2019-03-20

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Annelie Ottosson