Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Personalutskottet den 6 mars 2019

Styrelse/nämnd

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

2019-03-06

Justeringsdatum

2019-03-20

Anslagsdatum

2019-03-22

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Gunilla Björnson