Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Funktionsstödsrådet den 7 mars 2019

Styrelse/nämnd

Funktionsstödsrådet

Sammanträdesdatum

2019-03-07

Justeringsdatum

2019-03-21

Anslagsdatum

2019-03-25

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Gunilla Björnson