Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Omedelbara paragrafer 29, 31 Serviceutskottet den 20 mars 2019

Styrelse/nämnd

Serviceutskottet

Sammanträdesdatum

2019-03-20

Justeringsdatum

2019-03-22

Anslagsdatum

2019-03-25

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Gunilla Björnson