Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Tandvårdsnämnden den 26 mars 2019

Styrelse/nämnd

Tandvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-03-26

Justeringsdatum

2019-03-28

Anslagsdatum

2019-03-28

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Martina Leinvall