Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Paragraferna 21-28, 30, 32-33 Serviceutskottet den 20 mars 2019

Styrelse/nämnd

Serviceutskottet

Sammanträdesdatum

2019-03-20

Justeringsdatum

2019-03-27

Anslagsdatum

2019-03-29

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Gunilla Björnson