Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Justerade paragrafer 76-79,81,85,89-90,92,95 regionstyrelsen den 27 mars 2019

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-03-27

Justeringsdatum

2019-04-01

Anslagsdatum

2019-04-01

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Annelie Ottosson