Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionfullmäktiges presidium den 4 april 2019

Styrelse/nämnd

Regionfullmäktiges presidium

Sammanträdesdatum

2019-04-04

Justeringsdatum

2019-04-04

Anslagsdatum

2019-04-04

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Annelie Ottosson