Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen den 27 mars 2019

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-03-27

Justeringsdatum

2019-04-09

Anslagsdatum

2019-04-09

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Annelie Ottosson