Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 28 mars 2019

Styrelse/nämnd

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-03-28

Justeringsdatum

2019-04-09

Anslagsdatum

2019-04-11

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Martina Leinvall