Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Personalutskottet den 3 april 2019

Styrelse/nämnd

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

2019-04-03

Justeringsdatum

2019-04-10

Anslagsdatum

2019-04-11

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Gunilla Björnson