Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Arbetsutskottet den 9 april 2019

Styrelse/nämnd

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

2019-04-09

Justeringsdatum

2019-04-15

Anslagsdatum

2019-04-15

Förvaringsplats för protokollet

Arkivet

Anslagen av

Annelie Ottosson